Fast and Easy
Confirmation

รามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

รับประทานอาหารในห้องพัก

  • เปิด บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เยี่ยมชมบริการอาหารในห้องพักของเรา

เมนูของเราสะท้อนอิทธิพลของเพอรานากันอันอุดมสมบูรณ์ของเรา (หรือ “บาบา – ยาหยา” ตามที่เราเรียกกันบางครั้ง) ด้วยอาหารไทยชั้นเลิศและอาหารท้องถิ่นจานพิเศษ ไม่ต้องกังวล เราจะจัดเตรียมอาหารให้ได้ตามต้องการ เรามีอาหารนานาชาติจานโปรดให้บริการตลอดจนบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่หลากหลาย